Rellingbøen Miljøpark

Høsten 2015 - Workshop - Stranda, Sunnmøre

Kåmmån ble invitert av Linda Emdal og Chris Parson til å delta på en workshop med formål om å utforme en lekeplass for nybygget Rellingbøen Miljøpark. Lekeplassen skulle hovedsaklig planlegges med massivtrelementer som var restmateriale fra produksjonen av elementene til selve bygget. Over fire intensive dager ble lekeplassen utformet og prototyper laget i godt samarbeid med hele workshopteamet og dyktige fagfolk fra Ous & Emdal Bygg AS. Lekeplassen vil bli oppført i nær framtid.

Workshopledere:

Linda Emdal og Chris Parson

Workshopteam:

James Brazil og Felipe Sierra (uAbureau), Stine Skjevik Thomassen, 

Astri Margareta Dalseide, Alexander Rullan Rosenlund, Tomas Aassved Hjort

Workshopansvarlige:

Byggfag Stranda - Ous & Emdal Bygg AS