11:59 - 12:00 - 12:01

Oppgavetittelen vår 11:59 - 12:00 - 12:01 kommer fra en forelesing av fysikkprofessor Al Bartlett om tallteori, befolkning og energi. I forelesningen snakker Bartlett om hvordan ubegrenset eksponensiell vekst i et endelig miljø fungerer. Han mente at begrepet bærekraftig vekst i seg selv var en selvmotsigelse og at kun en liten prosentvis befolkningsvekst nødvendigvis vil føre til massiv eksponensiell vekst over tid. Han trodde derfor at overbefolkning er den største utfordringen som vil møte menneskeheten.

Thomas Malthus hevdet i 1798 at matvareforsyningen på sikt ikke kunne holde tritt med en ubegrenset befolkningsvekst. Han mente at befolkningsveksten var eksponensiell, mens matvareforsyningen bare vil vokse lineært. Det har så langt vist seg å være feil. Det var mange ting Malthus ikke kunne forutse på den tiden. Så langt har Den grønne revolusjonen klart å holde tritt med befolkningsveksten (eller motsatt), men når ressursene den er bygget på er begrensede og begynner å bli knappe, vil man etter hvert måtte finne nye måter å organisere matproduksjonen på.

Vi bruker eksempelet med 11:59 -12:00 - 12:01 som et bilde på det forbruket vi i har i Vesten i dag. Boken The Limits to Growth fra 1972 viser modeller for hvordan det eksponensielle forbruket vil kunne påvirke vårt begrensede ressursgrunnlag. Siden 1972 har mye skjedd og vi ser nå at vi har gått forbi våre grenser, vi bruker for lengst mye mer enn det jorda har kapasitet til å produsere. Al Bartlett mente at menneskehetens største svakhet er at vi ikke klarer å forstå eksponensialfunksjonen. Vi lever nå i en verden der vi kan fortsette å forbruke uten at vi merker konsekvensene. Problemet med eksponensialfunksjonen er at den stiger så raskt at når vi merker konsekvensene vil det nok være for sent.

Oppgaven vår er også organisert etter denne tittelen. Hovedfokuset har vært bygden og matproduksjon.

11:59 er dagen i dag. Her ser vi på hvordan maten produseres og forbrukes og hvordan den relaterer seg til ressursforbruket vårt.
12:00 er en tenkt framtid der konsekvensene av vår levemåte blir merkbar, også for oss i vesten - krisen.
12:01 er vår beskrivelse av et samfunn som lært av feilstegene i 11:59 og krisen i 12:00. Dette er vår utopi.

Underveis i oppgaven har vi beskrevet noen av de tankene som ligger bak valgene vi har tatt. Det gjelder både våre egne og andres tanker.

11:59 - 12:00 - 12:01

Forarbeid: Fôr