konseptskisse_hånd_himmel_jord.jpg

En grense av et annet slag

 

Hva:  Åpen konkurranse om nytt Norsk Skogfinsk Museum
Hvor: Svullrya Grue Finnskog, Hedmark, Norge
Når: 2017
Status: Innlevert konkurranseforslag
Prosjektlag:  Alexander Rullan Rosenlund, Astri Margareta Dalseide,  Tomas Aassved Hjort

 

Vårt forslag til nytt Norsk Skogfinsk Museum er et forsøk på omsette grensene og overgangene mellom de forskjellige elementene i den Skogfinske Kulturen. Grensen mellom naturen og kulturen, mellom det magiske og de konkrete håndverkertradisjonene som Skogfinnekulturen besitter. Mellom de åpne lysningene som svedjebruket skapte og den lukkede skogen, mellom den åpne himmelen og den nære jorden. Inspirert av Selma Lagerlöfs beskrivelse av den skogfinske grensen mellom Norge og Sverige i teksten '-En Gräns av annat slag-'', ville vi skape et byggverk,  med de rasjonelle løsningene i bunn, som utforsket symbolikken i den Skogfinske kulturen.