Usynlige infrastrukturer

2016-2019 Tverrfaglig forskningsprosjekt med fokusområde Tøyen.

"Usynlige infrastrukturer" er et interdisiplinært forskningsprosjekt som er underveis, og som skal pågå i 2016 til og med 2019. Astri er med som en av to arkitekter på prosjektet som kombinerer biologi, antropologi, sosiologi og arkitektur. Prosjektet har et mål om å oppdage og kanskje til og med kartlegge "skjulte strukturer" som er rundt oss der vi lever og bor, med Tøyen som fokusområde. Hvordan påvirker sosiale og biologiske strukturer oss? Har du gjort valg her i livet påvirket av systemer som du ikke selv har registrert? Er årsaken til byens skjevfordeling av goder påvirkning fra strukturer vi i dag ikke forstår, og dermed ikke planlegger for?

Like utenfor kontoret vårt summer humler og bier fornøyd fra plantekasse til plantekasse. De er et eksempel på en fysisk infrastruktur som kjører sin egen greie!

Prosjektet Invisible Infrastructures - Assessing Socioecological Transformations in the Postindustrial Metropolis er støttet av Norges forskningsråd. 

Forskningsgruppen består av:
Bengt Andersen, sosialantropolog, HiOA
Joakim Skajaa, arkitekt, Eriksen Skajaa Arkitekter AS/AHO Institutt for urbanisme og landskap
Hanna Bjørgaas, biolog, Bjørgaas Bokstav
Victor Lund Shammas, sosiolog, doktorgradskandidat Uio
Astri Margareta Dalseide, arkitekt, Kåmmån AS