Bussveien: Innkjøp av "Under solens tak".

Kåmmån og Element Arkitekter har fått innkjøp av forslaget "Under solens tak" som vi leverte til den åpne konkurransen om design av nye holdeplasser til Bussveien på Nord-Jæren. Tipptopp!

Bussveien er en kollektivtransportsløsning som binder sammen Sola, Stavanger og Sandnes med 50 km prioritert bussvei. Bussveien betjenes med elektriske trolleybusser med hyppige avganger og raskere rutetider enn vanlige rutebusser. Et flott løft for kollektivtransporten!

Vi hadde lyst til å bidra med å løfte det hele noen hakk mer! Så en strategi hvor bussholdeplassene kunne være med på å forsyne de nevnte trolleybussene med strømmen de trenger for å transportere folket ble utformet. Det resulterte i et stort og luftig tak med solceller, vannfordrøyning og lysgjennomslipp, som spente over hele veibanen. Under taket så vi for oss små ventebokser med et beskyttende mikroklima for været som til tider kan være røft. Venteboksene kunne utformes av lokale krefter i nærheten av hvert stopp og dermed variere i uttrykk og materialitet og gi hvert stopp en helt egen identitet. Ambisjonen for stoppene var høy. Men i denne delen av landet spiser man høye ambisjoner til frokost. Her har teknologiske underverker blitt levert på løpende bånd de siste tiårene. Derfor var det viktig for oss å fokusere på en god idé og strategi som kunne utvikles videre, i et samarbeid med den gode kompetansen og de gode kreftene på Nord-Jæren.

Vi setter stor pris på at juryen har anerkjent et slikt forslag og gratulerer samtidig de andre premierte forslagene. 

Hele forslaget kan sees her.

Juryrapporten kan leses her.