Rapport lansert om Stedsanalyse av bjørnerud.

Bjørnerud.jpg

Bydel Søndre Nordstrand I Oslo Kommune skal i gang med områdeløft, I den forbindelse har forskere ved OsloMet i samarbeide med Kåmmån hatt i oppdrag å utforme en sosiokulturell stedsanalyse for Bjørnerud.

Rapporten er basert på en rekke studier gjennomført på våren og sommeren i 2018. Studiene innebærer analyse av statistiske kilder, spørreundersøkelser, gjennomgang av plandokumenter og fysiske kartlegginger; samt intervjuer, fokusgrupper og deltakende observasjon.

Rapporten er nå lansert. Den kan lastes ned og leses i sin helhet via OsloMet sine nettsider her.