PROTOKOOP

Verdens befolkning vokser, havnivået stiger, matjord bygges ned. Menneskeheten står overfor en utfordrende fremtid som stiller nye krav til måten vi lever på og ressursene vi forvalter. Hvordan vil dette få utslag for omgivelsene vi lever i? 

Protokoop er en mulighetsstudie for å lage selvforsynte bykvartal på vannet. Bykvartal som er i stand til å takle fremtidige scenarioer som stigende havnivå, matmangel og mer flyktige bykonstellasjoner. Bykvartal som gir lettere tilgang til vannet for sine borgere og som kan rense forurenset fjordvann. Bykvartal som kan skape nye forbindelser og binde sammen bydeler og områder som før har vært delt på grunn av vannets nærvær. Protokoop er en off-grid struktur som produserer mat og strøm, renser sitt eget vann og håndterer avfall for 300 mennesker.  Vi har fokusert på bykvartalstørrelsen som en selvforsynt enhet, for å gi prosjektet en fleksibilitet. Man kan legge til eller trekke fra så mange Protokooper man vil, uten at det endrer noe av ressurstilgangen til byen. Men vi velger også denne størrelsen for å bryte opp ressursirklene vi omgir oss med til mer forståelige omfang og direkte konsekvenser for de som bor på en Protokoop. 

Systemene på Protokoop er fleksible og konseptet kan tilpasses andre størrelser og behov.