IMG_2089.JPG

Leik

Rellingbøen, Stranda

- eksperimentering med massivtre på sunnmøre

Hva:  Intensiv designworkshop med 1:1 testing og prototyping, samarbeid med Emdal Arkitekter og uAbureau
Hvor: Stranda, Møre og Romsdal, Norge
Når: Høst 2015
Status: Leikeplass oppført
Workshopteam: Linda Emdal (Emdal Arkitekter), Chris Parson (Ous & Emdal Bygg), Alexander Rullan Rosenlund, Astri Margareta Dalseide, Tomas Aassved Hjort, James Brazil (uAbureau), Felipe Sierra (uAbureau) og Stine Skjevik Thomassen
Workshoparrangører og lekplassoppførere: Ous & Emdal Bygg AS

Kåmmån ble invitert av Linda Emdal og Chris Parson til å delta på en workshop med formål om å utforme en lekeplass for nybygget Rellingbøen Miljøbygg. Målet med workshopen var å dele kunnskapen fra byggingen av Rellingbøen, et leilighetskompleks i massivtre som lekeplassen tilhører, og utvikle friske ideer til en ny bruk av massivtrematerialet. Alle lekeplasselementene er prosjektert med overskuddsmaterialer fra byggingen av leilighetskomplekset. Over fire intensive dager ble lekeplassen utformet og prototyper laget i godt samarbeid med hele workshopteamet og dyktige fagfolk fra Ous & Emdal Bygg AS, lekeplassen ble i ettertid bygd av Ous og Emdal Bygg AS.

Elementene ble kappet ut fra 12 restelementer i fem ulike former inspirert av landskapet rundt Stranda: fjell og hauger, tinder og horn. Mellom elementene er det lagt grus som flyter, ikke så ulikt fjorden som ligger mellom fjellene og danner grenser eller binder sammen. Lekeplassen er universelt utforma og de ulike elementene er tilgjengelige for lek for alle ferdighetsnivåer.

Lekeplassen ferdig oppført.

 

Workshoprosessen: Fra modeller til fullskalatesting. 

 

 

 

 

 Stresstesting av elementene med intensiv parkour.