Under Solens Tak

2016 - Åpen konkurranse - Nye holdeplasser for bussveien - Innkjøp
I samarbeid med Element Arkitekter


Utdrag fra juryrapporten:

Utkastet er det eneste prosjektet som tar skikkelig fatt i bærekraft og solenergi og lager et utkast med dette som hovedkonsept. Dette fremover lente bærekraftkonseptet er noe juryen ønsker å rose og hedre forslagstillerne for. De har greid å skape et karakteristisk og identitet skapende prosjekt som i seg selv vil vekke nysgjerrighet bland de reisende. Lyset og skyggespillet under taket vil på soldager fremstå som vakkert og poetisk med sin endrede karakter i løpet av dagen. Lysets spill vil alene gjøre det attraktivt å oppholde seg under taket og det gjør noe positivt for trygghetsfølelsen. Bevisstheten om at mesteparten av solen blir fanget opp av solceller på det karakteristiske taket og gir potensielt energi til bussen du skal kjøre med og billettautomaten du løser billett på, er fascinerende og en god og viktig historie for de reisende. Juryen kunne tenkt seg at noe av energien som blir skapt hadde blitt aktivt brukt også til oppvarming av møbler og varmluft vinterstid. Juryen vil også berømme forfatterne bak utkastet for et godt stykke researcharbeid. Det valgte konseptet er underbygget med utregninger og fakta om hvordan de tekniske og bærekraftige ideer faktisk kan gå opp; størrelsen på takets solcelleflater, antall sol/lystimer som må til for å lade en trolleybuss, solcellenes vinkel for maksimal effekt osv. Dette er et imponerende stykke arbeid som støtter opp prosjektets hovedtanke. Juryen liker godt illustrasjonen som viser hva de reisende kan lære ved å bruke bussholdeplassene aktivt. Takets størrelse pluss venteboksene gjør at utkastet vil gi mer le enn andre prosjekter.


 

Prosjektlag:                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Astri Margareta Dalseide
Tomas Aassved Hjort
Alexander Rullán Rosenlund
Per-Leif Bersvendsen (Element)
Cathrine Vigander (Element)