Vis som en blekksprut, kompleks som en by, fly satellitter, fly!

2017 - Konkurranseforslag - Fremtidens Campus NTNU


Beskrivelse:

Vårt forslag til et nytt NTNU-campus på Elgeseter i Trondheim. I forbindelse med at NTNU sitt campus på Dragvoll skal samlokaliseres med campus på Gløshaugen, var NTNU sin visjon var et tett og kompakt campus nært de eksisterende universitetslokalene på Gløshaugenplatået. Umiddelbart så var vi uenige i denne visjonen, da vi synes at et universitet som en institusjon for fri kunnskap og dannelse, burde ha en større tilstedeværelse i bysentrum. I Trondheims tilfelle er sentrum Midtbyen. Så begynte vi å tenke på en annen utfordring i Trondheim, nemlig at størrelsen på bykjernen har stått tilnærmet dønn stille siden 30-tallet, mens eneboligbeltet har vokst jevnt og trutt. Det har på mange måter ført til at Midtbyen blir det tredje store kjøpesenteret i byen sammen med City Lade og City Syd. I og med at en liten andel av befolkningen i Trondheim som bor urbant blir det lite godt byliv i sentrumshverdagen, særlig i de periodene hvor studentene ikke er i byen. Vi tenkte derfor at en plassering av fremtidens NTNU-campus på Elgeseter, som var det utpekte området for konkurransen, ikke var en dum idé så lenge man fikk sydd universitetsbygningene inn sammen med resten av byveven. Slik kunne det nye campus bidra til å bli en god bylivsgenerator som vil utvide den urbane kjernen i Trondheim. Derfor foreslo vi bygningstyper som er godt kjente bytyoplogier og som hadde kvalitetene til å kunne programmeres til alt fra boligers til universitetsspesifikke funksjoner. Et annet viktig punkt var å bevare så mye som mulig av høyskoleparken som omgir Gløshaugen. Høyskoleparken innehar unike kvaliteter som en grønn lunge for Trondheim, særlig på de flatere arealene sør for Samfundet, som flyter over av solhungrige mennesker på en sjelden varm vårdag i Trondheim.    

Det innleverte forslaget kan sees i sin helhet her. (PDF - 27mb)


Prosjektlag:                                                                                                                                                                                                                                                          

Alexander Rullán Rosenlund
Tomas Aassved Hjort                                                                                                                                                                                                                                                  

Astri Margareta Dalseide
Yngvild Wormdahl Lund